11.05.2017.

Radovi na uređenju kampusa - rok za izvođenje 210 kalendarskih dana


Radovi na uređenju saobraćajnica, u okviru univerzitetskog kampusa

Planirana je rekonstrukcija kolovoza, parkinga i trotoara. Ulice Sime Miloševića, Ilije Đuričića, dr Zorana Đinđića, Vladimira Perića, Vase Savića i Jiričekova u pojedinim delovima dobiće novo ruho.

U pomenutim ulicama radiće se rekonstrukcija kolovoza u postojećoj širini, a osim toga urediće se i parkinzi i pešačke površine.

"Sve pešačke komunikacije i parkinzi u delovima ulica u kojima postoje će biti rekonstruisani u postojećim gabaritima uz određene korekcije koje se odnose samo na oblik i potrebnu dimenziju parking mesta", kaže Zorica Ninić Stupar, pomoćnica načelnika za investicije u Upravi za građevinsko zemljište i investicije.

U okviru ovih radova planirana je izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Ilije Đuričića i Sime Miloševića. Takođe, u ulici Sime Miloševića planirana je rekonstrukcija kolovoza, parkinga i trotoara, kao i rekonstrukcija jednog autobuskog stajališta.

"Taj deo radova predstavlja prvu fazu, a naredne godine planirani su radovi na uređenju centralnog dela Kampusa, dela oko fontane", kaže rektor novosadskog Univerziteta Dušan Nikolić. On takođe izražava zadovoljstvo što će se raditi na uređenju Kampusa posle dugog niza godina.

"To je prva kapitalna investicija takve vrste za poslednjih 25 ili možda čak i 30 godina. Mislimo da je bilo krajnje vreme da nešto učinimo u tom smislu, jer nekako nam je vreme stalo ovde u kampusu i bilo je neophodno da učinimo sve što je potrebno da oživimo kampus i da promenimo sliku prostora u kom živimo i radimo", kaže prof. dr Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu.

Ugovorena vrednost tih radova je 78 miliona dinara, a rok za izvođenje je 210 kalendarskih dana. Izvođač je DOO "Put-invest" iz Bačkog Petrovca, a rekonstrukciju će finansirati Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Grad Novi Sad.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo