25.05.2017.

Olakšice za plaćanje duga JKP "Informatika"


Novosađani će biti motivisani za plaćanje duga JKP „Informatika“ kroz olakšice koje je usvojio Savet za komunalne delatnosti

Sugrađani koji imaju dug,u ovom preduzeću, mogu sklopiti sporazum o isplati glavnice i izvršenja postupka bez pripadajuće kamate.

Novosađani zajedno sa troškovima izvršenja duguju oko 3 milijarde i 400 miliona dinara, od čega je kamata milijardu i 150 miliona, rekao Slobodan Veselinović, predsednik Saveta za komunalne delatnosti. Pravo na olakšicu imaju dužnici koji osnovni dug i troškove izvršenja uplate do 30. novembra ove godine.