20.05.2017.

Novosadski univerzitet zabeležio uspon na listi najboljih univerziteta na svetu


Novosadski univerzitet zabeležio je uspon na Lajden listi najboljih univerziteta na svetu

Ostvario je za 35 mesta bolji rezultat u odnosnu na prethodnu godinu i našao se na 721. mestu.

Svrstavanje univerziteta među najbolje u svetu na Lajden listi je pitanje prestiža, jer je od ukupno 26.000 akreditovanih univerziteta u svetu, rangirano samo 900.

Osnovni kriterijum za rangiranje na Lajden listi je broj radova indeksiranih u Web of Science. Potreban je minimum od 1.100 naučnih publikacija da bi se Univerzitet uopšte našao u konkurenciji onih univerziteta koji će biti rangirani.

Pritom, vrednovanje se vrši na osnovu sledećih indikatora: 1. broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 1% najcitiranijih; 2. broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 10% najcitiranijih; 3. broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 50% najcitiranijih; 4. ukupan i prosečan broj citata po publikaciji na univerzitetu i 5. ukupan i prosečan broj citata po publikaciji na univerzitetu u odnosu na određenu oblast nauke. Autocitati se ne vrednuju.

Drugi važan kriterijum odnosi sa na uključenost univerziteta u naučnu saradnju, čiji su najvažniji indikatori broj radova koji su objavljeni u koautorstvu s autorima s drugih univerziteta, kao i s autorima iz drugih zemalja. Pri tome se računa udaljenost zemalja s kojima je ostvarena naučna saradnja i ona može biti manja od 100 km (odnosi se na zemlje regiona) ili veća od 5000 km. Treći kriterijum je uticaj univerziteta u svetu nauke.

Rangiranje univerziteta poslednjih decenija zauzima važno mesto u procesu evaluacije naučnog i nastavnog rada. Među najvažnijim svetskim (globalnim) rang listama univerziteta su Šangajska lista, Lajden lista, Webometrics, QS, U-Multirank i dr. Za svaku od njih je razvijen niz indikatora na osnovu kojih se procenjuje naučni i nastavni doprinos, kao i uticaj koji naučne publikacije istraživača određenog univerziteta imaju na razvoj nauke u savremenom društvu.

izvor: agencije, foto: NSinfo