21.05.2017.

Hemijski voz suzbija vegetaciju na prugama


Hemijski voz krenuo je u petak sa Novosadske železničke stanice

Suzbijanje vegetacije hemijskim vozom u pružnom pojasu trajaće tokom maja na prugama po celoj teritoriji Srbije.

Planirao je da akcija suzbijanja vegetacije hemijskim vozom koja se periodično sprovodi na prugama po celoj Srbije i planirano je da traje 19 dana.

Svakih sedam dana se prave se nove rute kretanja ovog voza.

foto: NSinfo