23.05.2017.

Fondacija Novi Sad 2021: Lokalni umetnici putuju u Japan


Fondacija "Novi Sad 2021" putem javnog konkursa traži lokalne umetnike i radnike u oblasti kulture za realizaciju studijsko-istraživačkgo putovanja u Japan

Radi se o programu razmene "Kizuna" koji Fondacija realizuje sa organizacijom EU-Japan Fest iz Tokija, a sa ciljem da se podstakne internacionalizacija kulturne scene Novog Sada i povezivanje lokalnih kulturnih radnika i umetnika sa partnerima iz Japana radi planiranja zajedničkih kulturnih i umetničkih projekata.

Ovaj poziv se realizuje kao trajni poziv bez unapred određenog roka završetka. Organizatori zadržavaju pravo da okončaju javni poziv bez obrazloženja, javnim objavljivanjem na veb stranici Fondacije "Novi Sad 2021" najmanje 10 dana pre okončanja.

Selekcija se, kažu u Fondaciji, vrši periodično, a o rezultatima selekcije se obaveštavaju aplikanti neposredno. Jednom kvartalno, Fondacija na svojoj internet stranici objavljuje imena izabranih umetnika i kulturnih radnika.

S obzirom na dužinu trajanja procesa selekcije i administrativnih procedura, predloženo vreme realizacije posete trebalo bi da bude najmanje četiri meseca nakon podnesene prijave.

Više informacija o programu "Kizuna" i o uslovima javnog konkursa možete pronaći OVDE.

izvor: 021.rs, agencije, foto: Sira Anamwong/freedigitalphotos.net