18.05.2017.

Duplo viši iznos za subvencionisanje samozapošlјavanja žena u Novom Sadu


Planirani iznos od 10 000 000 dinara za subvencionisanje samozapošlјavanja žena na teritoriji Grada Novog Sada ove godine je duplo viši u odnosu na prethodnu

Javnim pozivom za subvencionisanje samozapošlјavanja žena na teritoriji Grada Novog Sada je definisano da se subvencija dodelјuje nezaposlenim ženama sa evidencije Nacionalne službe za zapošlјavanje radi osnivanja nekog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Subvencija se dodelјuje u jednokratnom iznosu od 150 000 do 400 000 dinara, u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu.
Nezaposlena žena koja ostvari pravo na subvenciju za samozapošlјavanje u obavezi je da obavlјa registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Javni poziv za dodelu te subvencije objavlјen je na sajtu Grada www.novisad.rs u „Aktuelnim dokumentima“, na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje, kao i na sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com gde su dostupne informacije o uslovima za podnošenje zahteva za dodelu subvencije kao i o potrebnoj dokumentaciji.

Javni poziv je otvoren od dana objavlјivanja do utroška sredstava predviđenih za tu namenu.