07.05.2017.

20.000 mesta u prvom razredu srednjih škola


Pokrajinska vlada donela je Odluku o broju mesta za upis učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini


koja je sačinjena u saradnji sa školskim upravama Novi Sad, Zrenjanin i Sombor, srednjim školama, kao i sa lokalnim samoupravama, kako bi se uskladile potrebe određenih sredina za pojedinim zanimanjima sa upisnom politikom.

Ovom odlukom je, na taj način, utvrđen broj mesta za upis učenika koji se mogu upisati u prvi razred srednjih škola po okruzima, opštinama, školama, područjima rada, obrazovnim profilima, trajanju obrazovanja i jezicima na kojima se ostvaruje nastavni program. U narednoj školskoj godini može se upisati 19.114 redovnih učenika.

Na teritoriji AP Vojvodine nalazi se ukupno 131 srednja škola, od toga: 25 gimnazija (opštih i specijalizovanih), 75 stručnih škola, 11 mešovitih škola, 10 umetničkih škola i 10 srednjih škola za učenike sa smetnjama u razvoju.

Planirani broj mesta za upis učenika sa smetnjama u razvoju ne ulazi u ukupnu kvotu planiranih mesta za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine utvrđen ovom odlukom.

izvor: rtv.rs, foto: NSinfo