23.04.2017.

Škola na Limanu postavila fizičke barijere za ulazak u dvorište


Posle uvođenja ID kartica, Osnovna škola „ Žarko Zrenjanin“ iz Novog Sada je prva
osmoletka u kojoj je nastavljen pilot-projekat koji predviđa postavljanje automatizovanih fizičkih barijera za ulazak trećih lica u školsko dvorište.

Ulazak u dvorište, posle postavljanja barijera, neće biti moguć bez ID kartica koje su šifrovane i štite lične podatke dece i u slučaju gubitka.