24.04.2017.

Parterno uređenje kampusa - javne garaže na parking mestima


Regulacioni plan Univerzitetskog kamupsa koji je usvojen na poslednjoj sednici Skupštine Grada Novog Sada
predviđa osim dogradnje pojedinih fakulteta i mesto za izgradnju Bio sensa, kao i rešavanje velikog problema prakiranja izgradnjom javne garaže i novim mestima za parking.

Prilikom projektovanja u Urbanizmu su gledali da što manje ugrožavaju postojeće objekte postavljanjem garaža. Planirano je da se garaže postave na već postojećim parking mestima. Podzemne garaže su takođe u planu, ali su za to potrebne finansije.

POPULARNO