26.04.2017.

Lakše do veštačke oplodnje - zabranjeno surogat materinstvo


Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO) koji predviđa formiranje banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona u Srbiji
mogućnost njihovog uvoza i izvoza, a u cilju više postupaka BMPO i veću uspešnost i kao i stari zakon zabranjuje surogat materinstvo zbog zloupotreba i komercijalizacije.

Niko od poslanika nije bio protiv usvajanja Zakona o BMPO, a za je glasalo 138. Zakon precizira postupke dobijanja, obrade, ispitivanja i raspodele reproduktivnih ćelija, njihovog produženog čuvanja, pravila uvoza i izvoza, mere nadzora, inspekciju u centrima za BMPO.

Odredbe zakona odnose se na bračne ili vanbračne supružnike, žene bez partnera ili pojedince koji čuvaju polne čelije za buduću potpomognutu oplodnju.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, prilikom obrazlaganja zakona poslanicima je rekao da je oblast biomedicinski potpomognute oplodnje do sada bila uređena Zakonom o lečenju neplodnosti, postupcima BMPO i aktima koji nisu dovoljno precizno uredili tu delatnost i ta oblast nije bila po standardima prakse i propisima EU.

Vantelesna oplodnja, prema dosadašnjim rešenjima, bila je besplatna samo za neplodne parove koji ispunjavaju uslove i to u ograničenom broju pokušaja. Prema rečima Lončara, BMPO mora biti dostupnija.

Zakon utvrđuje pravila rada državnih i privatnih klinika, takozvanih Centara za BMPO, banaka darovanih ćelija i embriona, Uprave za biomedicinu i inspekcije.

Cilj novog zakona je povećani broj izvedenih postupaka BMPO i povećan broj uspešnosti postupaka, očuvanje plodnosti i lečenje neplodnosti putem BMPO, navodi se u obrazloženju zakona.

Biće smanjeni troškovi postupka, a novi zakon najpre je utvrdio ko može da obavlja tu delatnost i napravio jasnu razliku između centara za BMPO, koji pored zdravstvenih ustanova uključuju i privatnu praksu.

Zbog povećane učestalosti neplodnosti u Srbiji proteklih godina i potrebe da se što veći broj parova uključi u postupak, ukazala se potreba da se ta usluga učini dostupnijom što većem broju parova i banaka reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona, izjavio je Lončar. Novi Zakon jasno definiše Banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona i precizira koja zdravstvena ustanova može da obavlja poslove banke.

Zakon je dozvolio mogućnost uvoza i izvoza pod konktolisanim uslovima, propisuje stroga pravila u uspostavljanu sistema kvaliteta BMPO, i stvora uslove da građani Srbije mogu biti davaoci svojih repro ćelija i da mogu da učestvuju u postupku sa darovanim ćelijama. Novim zakonom, kao i starim, zabranjeno je surogat materinstvo, pre svega zbog zloupotreba i komercijalizacije.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: nenetus/freedigitalphotos.net