20.04.2017.

Informatika obavezna - a mnoge škole još nemaju računare i internet


Uvođenje informatike kao obaveznog predmeta prošle godine je odbijeno zbog neispunjenosti tehničkih uslova
Da li je ove godine situacija bolja, s ozbirom na to da će od ovog 1. septembra taj predmet definitivno biti obavezan?

Usvajanju novog nastavnog plana za peti i šesti razred osnovne škole, kojim je između ostalog informatika predviđena kao obavezni predmet, prethodila je višečasovna diskusija članova Nacionalnog prosvetnog saveta i predstavnika Ministarstva prosvete o spremnosti škola i nastavnika za ovu promenu.

Kao ključne tehničke uslove koji prošle godine nisu ispunjeni, predsednik NPS Aleksandar Lipkovski istakao je opremljenost škola računarima i internetom, licenciranje softvera, sistemsko održavanje i obučenost kadrova.

"Odgovor Ministarstva prosvete o ispunjenosti ovih uslova ni ove godine me nije ubedio, jer je sve u budućem vremenu. Internet će tek biti sproveden, škole i dalje nisu opremljene računarima... Istakao bih i njihovo rešenje o sistemskom održavanju, koje predviđa ogroman teret za nastavnike i lokalne samouprave, kao i da mrežu za 1.200 škola održava samo 20 ljudi", kaže Lipkovski, a prenosi "Blic".

Održavanje opreme osmišljeno je na tri nivoa. Nastavnici bi trebalo da otklanjaju sitne kvarove, čuvaju opremu, proveravaju internet konekciju, da li su miševi i tastature ispravni i slično. Ove godine, lokalne samouprave bi trebalo da snose troškove popravki kompjutera, jer Ministarstvo prosvete trenutno nema u budžetu sredstava, a njegovi predstavnici ističu da su lokalne samouprave to prihvatile i podržale. Na trećem, administrativnom nivou, mrežu bi održavali ljudi angažovani u Ministarstvu.

Bojan Radić iz Ministarstva prosvete istakao je da je u okviru projekta "Digitalna škola" računarima i unutrašnjom internet mrežom već opremljeno 2.800 učionica.

"U oko sedam odsto škola trebalo bi dodatno razvući mrežu, a nedostaje ukupno 2.700 računara. U samo 11 škola u Srbiji nema nikakve konekcije. Utvrdili smo i da i sada u 47 odsto škola sami otklanjaju kvarove, dok 41 odsto plaća firmu", priča Radić.

Da su napravljeni pomaci u odnosu na prošlu godinu, potvrđuju i najavljena rešenja - do kraja maja internet će stići u svaku školu u Srbiji, a obezbeđivaće ga Akademska mreža Republike Srbije. Sredstvima kredita Evropske investicione banke biće nabavljeno ukupno 3.300 računara, deo iz donacija, dok će računare za najugroženije škole nabaviti Ministarstvo prosvete. Kako kažu u Ministarstvu, u toku je javna nabavka kompjutera vredna 23 miliona dinara, dok će se na obuku nastavnika potrošiti još 26 miliona dinara.

izvor: Blic, agencije, foto: sixninepixels/freedigitalphotos.net