07.04.2017.

60 miliona dinara za nove autobuse


Na sednici Saveta Skupštine grada za komunalne delatnosti razmatrana su četiri izveštaja, na koja nije bilo primedbi te će se predložiti Skupštini da ih usvoji na sledećoj sednici

U okviru programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika JGSP „Novi Sad” za 2016. godinu, iz tekućih subvencija iz gradskog budžeta planirano je 150 miliona dinara za nabavku goriva. U tom periodu nabavljeno je više od 6,5 miliona litara evrodizela u vrednosti od 784.159.215,00 dinara, koji su plaćeni delom iz sopstvenih izvora (80,54 odsto), a delom iz budžeta Grada (19,46 procenata).

U programu investicionih aktivnosti istog preduzeća za prošlu godinu planirano je ukupno 67.980.000 dinara iz budžeta Grada za nabavku četiri niskopodna autobusa na dizel-gorivo za 60 miliona dinara i prenete obaveze za nabavku pet solo niskopodnih autobusa za 2015. godinu za 7.980.000 dinara. Oba projekta realizovana su protokolima o primopredaji u decembru, odnosno martu prošle godine.

Iz kapitalnih subvencija iz budžeta Grada za 2016. godinu, za realizaciju Programa investicionih aktivnosti JKP „Put” planirano je 20 miliona dinara. Zaključeni su ugovori za nabavku opreme koja je finansirana iz kapitalnih subvencija budžeta Grada s ukupno 19.143.900 dinara, što čini 97,07 odsto planiranog. Nabavljeni su mašina s infragrejačima za vruću reciklažu asfalta, ručno vođena samohodna mašina za hladnu plastiku, valjak-pegla i kamion-cisterna za gorivo zapremine 2.000 litara.

Osim pomenutih, razmatran je i izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija