27.03.2017.

Više od pola miliona građana nije zatražilo izradu zdravstvene kartice


Više od pola miliona zdravstveno osiguranih stanovnika Srbije još nije podnelo zahteve za zamenu zdravstvene knjižice
novom karticom zdravstvenog osiguranja, a u postupku izrade u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca trenutno je više od 1,9 miliona kartica.

Od ukupno 6.835.789 osiguranika, nove zdravstvene isprave dosad je dobilo 4.242.489, a među njih Republički fond zdravstvenog osiguranja ubraja i one čije su kartice pred uručenjem, ili su već stigle u filijale, a još nisu podignute.

"Zahteve za zamenu zdravstvene knjižice karticom zdravstvenog osiguranja nisu podnela još 544.054 osiguranika. Nove kartice proizvedu se, personalizuju i uruče u proseku za nešto kraće od tri meseca. Očekujemo da će u narednih mesec dana biti gotovo oko 700.000 kartica od 1.919.128, koliko je sad u Zavodu za novčanice u postupku izrade", kaže dr Verica Lazić, v. d. direktora RFZO za Večernje novosti.

Iako je za zamenu bilo dosta vremena, najveći broj zahteva, 3.332.666, podnet je pred istek zvaničnog roka, u poslednja tri meseca prošle godine, dok je od početka ove godine u produženom roku, koji vremenski nije ograničen, predat još 873.501 zahtev.

Prema aneksu sedam ugovora o izradi isprava zdravstvenog osiguranja zaključenog između RFZO i Narodne banke Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, na tromesečnom nivou izradi 2.000.000 zdravstvenih kartica, odnosno nešto manje od 700.000 zdravstvenih kartica mesečno.

"Imajući u vidu ovu činjenicu, kao i to da je najveći broj osiguranika odlučio da zahtev podnese pred kraj zakonom definisanog roka, proces proizvodnje, personalizacije i konačno uručivanja zdravstvenih kartica je dodatno otežan", kaže direktorka Lazić.

izvor: novosti.rs, agencije, foto: ilustracija