24.03.2017.

Skupština evropskih regija: Vojvodina region dobrih projekata


Skupština evropskih regija (AER) na zasedanju u Londonu imala je posebne pohvale za Vojvodinu
i to zbog angažmana u toj mreži, ali i zato što je prepoznata kao region iz kojeg dolaze dobri projekti.

Predsednica AER Hande Ozan Bozatli pohvalu Vojvodini obrazložila je veoma uspešnom organizacijom konferencija "Žene u vanrednim situacijama" aprila prošle godine u Temišvaru i "Značenje primene ljudskih prava na regionalnom nivou", održane u novembru u Beču.