14.03.2017.

Povučeno 87 tona hrane biljnog porekla, 54.000 litara pića - meso najčešće sa isteklim rokom trajanja


Od početka godine u Srbiji je iz prometa povučeno 86.749 kilograma prehrambenih prizvoda biljnog porekla i 54.016 litara pića
a najčešći razlozi stavljanja tih proizvoda van prometa bili su nepropisna deklaracija i istekao rok, kao i kvalitet, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Zbog neodgovarajuće deklaracije, kako su naglasili, iz prometa se najviše povlačilo brašno, voćni sokovi, kukuruz kokičar, šećer, kao i duvan i duvanski prozvodi.

Hrana životinjskog porekla iz prometa se najčešće povlačila, jer joj je istekao rok trajanja, ili je bila bez deklaracije, neobeležena žigom, kao i zbog neadekvatnog skladištenja, promenjenih organoleptičkih osobina imikrobiološkie neispravnosti.

Van prometa zbog neodgovarajuće deklaracije ili isteklog roka, od početka ove godine stavljeno je i 7.992 litara alkohola i alkoholnog pića i 5.825 litara bezakloholnog pića.

U resornom ministarstvu su naveli da su poljoprivredni inspektori od početka ove godine obavili ukupno 7.197 kontrola i poljoprivredna insopekcija je donela 67 rešenja o zabrani proizvodnje, 159 rešenja o zabrani prometa, dok je zbog konstatovanih nepravilnosti po pitanju uslova za proizvodnju, uslova higijene i kvaliteta i bezbednosti proizvoda podnela ukupno 288 kaznenih mera. Podsećaju da je prošle godine u Srbiji neškodljivo poništeno preko 325 tona hrane životinjskog porekla od čega 304.871 kilograma mesa i proizvoda od mesa, 1.674 kilograma mleka i proizvoda od mleka, 6.386 kg ribe i proizvoda od ribe, 11.602 kilograma jaja i proizvoda od jaja, 716,2 kilograma meda, a ostale hrane životinjskog porekla u količini od 196,6 kilograma.

Veterinarska inspekcija 25 upravnih okruga, kako su precizirali u Ministarstvu poljoprivrede Srbije je u periodu od 1. januara prošle godine do decembra 2016, kroz 6.200 vanrednih službenih kontrola u mesarama, samoposlugama, prodavnicama delikatesa, prodavnicama ribe, zatim ugostiteljskim objekima, objektima brze hrane, pijacama i drugim objektima, utvrdila ukupno 1.523 neusaglašenosti. Tom prilikom, kako su rekli u Ministarstvu poljoprivrede, inspekcija je naložila 1.334 korektivnih mera, izdala 1.277 rešenja i podnela 365 prijava.

"Sprovodeći redovne kontrole u 6.473 objekata obuhvaćenih kontrolama, veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine je u istom tom periodu, kroz 20.234 rešenja naložila mere za otklanjanje nedostataka i podnela 990 prijava. Izvršeno je i 57 službenih kontrola neregistrovanih objekata", kazali su i apelovali na potrošače da hranu kupuju u registrovanim objektima i proveravaju deklaracije, kako bi se izbegle posledice kupovine proizvoda nepoznatog.

Odgovarajući na pitanje o kvalitetu sredstava koja se koriste za zaštitu bilja, u Ministarstvu poljoprivrede su kazali da Kontrolu promet pesticida u poljoprivrednim apotekama vrši fitosanitarna inspekcija i da se u toku sezone prometa pesticida kontroliše deklaracija, rok upotrebe, da li pesticid poseduje važeću dozvolu za stavljanje u promet, da li se prilikom prometa pesticida daje uputstvo za upotrebu u skladu sa registracijom pesticida kao i da li na prometu pesticida radi odgovarajuće stručno lice.

izvor: Tanjug, foto: ilustracija