30.03.2017.

Osmica na redovnoj trasi


Radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže u Hadži Ruvimovoj ulici su završeni pre predviđenog roka, čime su se stekli uslovi za povratak autobusa na liniji 8 na redovnu trasu.