02.03.2017.

"Misli globalno-privlači lokalno" želi da kreira Vojvodinu kao brend ka investitorima


Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravi i RAV
u osnivanju – VIP Fond predstavili su, u velikoj sali Skupštine Vojvodine, predsednicima lokalnih samouprava i njihovim saradnicima edukativni program „Misli globalno – privlači lokalno“, čiji je cilj uspostavljanje standarda u načinu prezentovanja investicionih potencijala vojvođanskih lokalnih samouprava.

Za ovaj program je VIP Fond nedavno dobio specijalno priznanje od magazina fDi Intelidzens (fDI Intelligence), dela Fajnenšel Tajmsa (Financial Times), i ta nagrada je dodeljena isključivo Vojvodini, zbog ovog edukativnog programa proaktivnog promovisanja gradova i opština na internetu.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić poručio je ovom prilikom da je cilj sekretarijata na čijem je čelu da podrži i otvori za javnost sve one ideje i inicijative koje mogu doprineti svekupnom razvoju Autonomne pokrajine Vojvodine, naročito u segmentu korišćenja savremenih metoda usmerenih na regionalni ekonomski razvoj kako svih lokalnih samouprava, tako i Vojvodine u celini, a posebno radi njenih nerazvijenih delova.

„Uveren sam da samo zajedničkim naporima možemo doprineti izgradnji regionalnog identiteta Vojvodine koji će biti prepoznatljiv po imidzu najrazvijenijeg područja Republike Srbije koje je sposobno da stalno kreira nove izvore konkurentske prednosti u odnosu na ostale susedne i prekogranične regione“, naglasio je sekretar Bjelić, ističući da je ovo jedan od glavnih prioritet Pokrajinske vlade radi jačeg ekonomskog razvoja i povećanja zaposlenosti.

Prema njegovim rečima, glavni zadatak nove Razvojne agencije Vojvodine će činiti podsticanje razvoja i podizanje ekonomskog kapaciteta manje razvijenih lokalnih sredina, bilo da su u pitanju gradovi ili ruralna opštinska područja u Vojvodini, pre svega u cilju privlačenja većeg obima domaćih i stranih investicija, koje bi trebalo da obezbede novo zapošljavanje koje će biti stabilno i produktivno.

Direktorka RAV u osnivanju – VIP Fonda Nataša Bajić istakla je da nagrade koje su od renomiranog „Financial Times“-a dobijene za ovu edukaciju potvrđuju da je to osnova oko koje se moraju okupiti i angažovati sve lokalne samouprave, da se mora postaviti standard u predstavljanju podataka opština potrebnih za investitore, da ti podaci budu stalno ažurirani na internetu, te da je sve to osnova za otvaranje stranice za investitore na internetu ka čemu se ide.

„Ovi podaci na internetu zapravo su prvi korak za investitore, a mi moramo usvojiti pravila kao standard kojih će se prdržavati baš sve opštine i gradovi. Tako ćemo podizati sve jedinice lokalnih samouprava i samu regiju Vojvodine kao brend, a to će neminovno dovesti do ekonomskog razvoja“, poručila je Nataša Bajić.

Edukativni program „Misli globalno- privlači lokalno“ pored glavnog cilja uspostavljanja standardizovanog predstavljanja investicionih potencijala svih vojvođanskih opština i povećanje vidljivosti opština na internetu , pored niza obuka o savremenoj poslovnoj komunikaciji, značaju internet marketinga, u nastavku projekta ima za cilj da sve lokalne samouprave na svojim internet stranicama urade „Invest In“ stranice na engleskom i da počnu sa aktivnom promocijom svojih potencijala na društvenim mrežama.