16.03.2017.

Kupujte sigurno - Čitajte deklaracije


Od septembra 2014. godine u Srbiji važi novi Zakon o zaštiti potrošača
kojim su potrošačke organizacije dobile veća prava i mogućnosti da pokreću mere zabrane i da zastupaju interese potrošača, kao i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu.

Potrošač očekuje da roba koju kupuje ima određeni, deklaracijom garantovani kvalitet. Sugrađani, međutim, kažu da su vrlo često kao potrošači naišli na nepoštenu poslovnu praksu.

Hleb, mleko, jogurt i ostale prehrambene namirnice su ono što potrošači svakodnevno kupuju, a sve više njih obraća pažnju i čita šta je na deklaracijama tih proizvoda napisano.

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane je jedan je u nizu usaglašenih pravilnika sa EU, i prema rečima Asocijacije potrošača Srbije njegova dosledna primena je od velikog značaja za kupce.

"Uvek savetujemo potrošačima da čitanje deklaracija moraju uključiti u svoju potrošačku naviku, jer samo tako potrošač može odabrati proizvod koji adekvatan njegovim zdravstvenim i trenutnim potrebama", Helena Milićević Asocijacija potrošača Srbije.

Primenom tog pravilnika kupac će teško biti doveden u zabludu u pogledu sastojaka ili osobina hrane koje kupuje. Na deklaracijama sada osim onog što je uobičajeno važno potrošačima, kao što je naziv proizvoda, rok upotrebe, spisak sastojaka ili njihova količina, mora takođe jasno biti naznačeno i mesto odakle potiče proizvod, kao i kategorija kvaliteta hrane ili klasa hrane.

Iz Asocijacije savetuju kupce da imaju potrošačku naviku čitanja deklaracija i da ukoliko primete nepravilnosti prijave to nadležnim inspekcijama.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: Ambro/freedigitalphotos.net