18.03.2017.

Carinska unija stvara zajedničko tržište radne snage regiona


Formiranje Carinske unije zemalja Zapadnog Balkana može omogućiti i stvaranje jedinstvennog tržišta radne snage
i nesmetanu razmenu radnika u okviru šest zemalja regiona, kaže za Tanjug Predrag Bjelić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i savetnik pri STO.

"Uspostavljanjem zajedničkog trgovinskog sistema povećalo bi se trzište radne snage, te bi naši ljudi mogli da idu u Bosnu ili Makedoniju kao i ostale zemlje Carinske unije", objašnjava Bjelić i navodi da što je kod svake integracije najbitnije da se posmatra kakva je trgovina bila do sada sa CEFTOM i sa EU, te da se daljim integracijama u ta dva bloka mogu očekivati pozitivi efekti.

izvor: Tanjug, agencije, foto: ilustracija, jk1991/freedigitalphotos.net