04.02.2017.

Uprava carina traži radnike u Novom Sadu, Somboru, Beogradu...


Uprava carina raspisala je konkurs za 19 radnih mesta na neodređeno vreme

Carina nudi šest poslova u centrali na Novom Beogradu, po dva radna mesta za carinarnice u Novom Sadu, Somboru i Prištini sa sedištem u Nišu, kao i po jedno mestu u carinarnicama Beograd, Šabac, Dimitrovgrad, Kladovo, Kruševac, Kragujevac i Subotica.

Za mesto šefa odseka traže završene osnovne akademske, master akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne ili osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine (240 ESPB), položen državni ispit i najmanje pet godina u struci.

Za mesto carinskog referenta - radnika u pisarnici traže završenu minimum srednju školu, položen državni stručni ispit i najmanje dve godine u struci.

Za mesto carinskog referenta - radnika obezbeđenja završenu minimum srednju školu, položen državni stručni ispit i najmanje dve godine u struci, dozvolu za nošenje oružja i položen ispit za zaštitu od požara.

Za mesto rukovodioca u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija traže osobu sa završenim četvorogodišnjim studijama iz oblasti ekonomije, prirodno-matematičkih ili tehničkih nauka (240 ESPB), sa položenim stručnim državnim ispitom i najmanje pet godina iskustva u struci.

Za mesto inženjera za razvoj komunikacija traže takođe četvorogodišnje studije iz istih oblasti (240 ESPB), sa položenim državnim ispitom i najmanje pet godina rada u državnim organima, kao i poznavanje engleskog jezika.

U većini carinarnica traže carinske nadzornike, a uslovi su srednja stručna sprema ekonomskog, tehničkog, opšteg ili administrativno-upravnog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika.

izvor: blic.rs, agencije, foto: ilustracija