04.02.2017.

Umanjenje plaćanja komunalija za višečlane porodice


Porodice sa troje i više dece, koja se školuju ili nisu starija od 26 godina
a imaju prijavljeno prebivalište u Novom Sadu, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije, do kraja godine mogu da podnesu zahtev za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga.

Pravo na popust ostvaruju ona domaćinstva, za koja se utvrdi da redovno izmiruju mesečne račune.

Niži računi za grejanje, vodu, kanalizaciju i odnošenje otpada, rasteretiće budžet porodicama sa troje i više dece, a tu odluku pozdravili su i oni koji komunalije plaćaju po redovnoj ceni.

Zahtev za smanjenje cena usluga, može se preuzeti na sajtu Grada, ili u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, u kojoj se nakon popunjavanja i podnosi. Za ostvarivanje tog prava, potrebno je priložiti fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za decu i potvrdu o njihovom školovanju, kao i fotokopiju lične karte ili raseljeničke legitimacije za punoletne članove domaćinstva.

Porodice koje podnesu zahtev do 25. u mesecu za tekući mesec, ostvariće umanjenje počev od tog meseca.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: instagram.com/nsinfo