01.02.2017.

Ne pristižu nove količine leda - dva ledolomca se vraćaju u Mađarsku


Kroz ledenu barijeru u daljskoj krivini, odnosno u zoni od zajedničkog interesa Srbije, Hrvatske i Mađarske
mađarski ledolomci napravili su u protekle dve nedelje koridor širok od 200 do 400 metara. Kako nam iz uzvodnog dela Dunava ne pristižu nove količine leda, taj par ledolomaca danas se vraća u matičnu luku.

Na delu Dunava od Beograda pa do nadomak Novog Sada i dalje je ledostaj. Drugi par mađarskih ledolomaca „Sečenji“ i „Sedmica“, koji su ovih dana radili na području Beograda, trebalo bi što pre da prođu od Banovaca do Novog Sada kako bi se omogućio transport leda nizvodno. Potiskivač „Sloga“ radiće na području Novog Sada samo ukoliko za tim bude bilo potrebe.

Redovna odbrana od zagušenja ledom sprovodi se na 554 kilometra Dunava, Tise i banatskih vodotoka, dok je vanredna odbrana i dalje na snazi na 89 kilometara Dunava. Zbog niskih temperatura stvara se nova pokorica na vodotocima.