20.02.2017.

Alternativne biljke sve popularnije


Alternativne njivske biljke: spelta, heljda, konoplja, sirak, mak, sezam, ricinus i druge
gaje se u Srbiji na manjim površinama i trenutno nemaju veliki ekonomski značaj. Te vrste se sve više gaje u organskom sistemu ratarenja, a poznato je da zdravstveno bezbedna hrana zauzima značajno mesto na tržištu Zapadne Evrope, a sve više i kod nas.

Ovi perspektivni usevi koji su manje selekcionisani, a samim tim i manje zahtevni  prema uslovima gajenja, mogu uspešno da se proizvode kako u Vojvodini tako i u brdsko-planinskim regionima.

Proizvodnja tih biljaka je mehanizovana sa najnižom adaptacijom postojeće mehanizacije, ulaganja su mala, a profit je zadovoljavajući.

Gajenje alternativnih vrsta pomaže smenu useva u plodoredu i, kako ističe stručnjak sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, dr Vladimir Sikora, svaka od tih  biljaka ima svoje specifičnosti koje joj daju mogućnost  da se uspešno  uzgaja na našim prostorima.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: ilustracija, instagram.com/nsinfo