27.02.2017.

8 milijardi dinara za razvoj poljoprivrede u Vojvodini


Pokrajina će ove godine uložiti osam milijardi dinara za razvoj poljoprivrede u Vojvodini
što je za 500 miliona dinara više nego prethodne godine.

Na sastanku sa zadrugarima u Privrednoj komori Vojvodine, predstavljene su i nove podsticajne mere za 2017. godinu, usmerene na kupovinu mehanizacije i startap programe za mlade poljoprivrednike koji žele da zasnuju proizvodnju i sa porodicom ostanu na selu.

POPULARNO