24.01.2017.

Zbog gužve na novu zdravstvenu se čeka i do tri meseca - potvrdom kod lekara


Zahtev za zamenu zdravstvene knjižice do sada je podnelo šest miliona osiguranika
dok 800.000 to još nije učinilo.

Od podnošenja zahteva do dobijanja novih zdravstvenih kartica, zbog gužve čeka se i do tri meseca, zbog toga filijale RFZO izdaju PZK potvrde sa kojima osiguranik može kod lekara.