Za zamenu knjižice - "produžeci"


Još milion ljudi nije pokrenulo postupak za zamenu zdravstvene isprave. Prijem zahteva i ubuduće na šalterima RFZO, u poštama i preko e-Uprave

Svi koji u predviđenom roku, do 31. decembra, nisu podneli zahtev za zamenu papirne knjižice karticom zdravstvenog osiguranja, mogu to da učine i naknadno, do daljeg, potvrđeno je u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja.

Zahtevi se i nadalje mogu podneti direktno na šalterima filijala i ispostava RFZO, na nekom od 1.661 šaltera "Pošte Srbije", ili putem portala e-Uprave.

RFZO više neće izdavati i overavati "stare", papirne zdravstvene knjižice. Od ukupno 6.846.998 stanovnika Srbije koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, njih 5.577.163 je podnelo zahtev za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

- Zbog velikog broja podnetih zahteva u poslednjim mesecima 2016, rok za izradu kartica je malo produžen, pa je očekivano vreme od predaje zahteva do uručenja produženo do tri meseca - navode u RFZO. - To ni u kom smislu ne sprečava osiguranike da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i posle 1. 1. 2017.

Osiguranici kojima su pre 1. januara overene stare zdravstvene knjižice, a podneli su zahtev za novu zdravstvenu karticu, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu tih knjižica, i to do isteka overe, odnosno do uručenja zdravstvene kartice.

Osiguranici kojima je istekla overa stare zdravstvene knjižice i koji su podneli zahtev za izdavanje zdravstvene kartice, zdravstvenu zaštitu ostvaruje na osnovu potvrde PZK od matične filijale RFZO.

- Potvrda PZK ne izdaje se deci, trudnicama i porodiljama, s obzirom na to da u skladu sa Zakonom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, ove kategorije osiguranika od 1. 1. 2017, pa sve do uručenja zdravstvene kartice, mogu koristiti staru zdravstvenu knjižicu, bez obzira na to što ona nije overena - objašnjavaju u RFZO. - Potvrda PZK ne izdaje se ni penzionerima koji imaju trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, koju mogu koristiti sve do uručenja zdravstvene kartice.

U slučaju da osiguranik izgubi overenu "staru" zdravstvenu knjižicu, zdravstvenu zaštitu može da ostvaruju samo na osnovu potvrde PZK koju će mu izdati filijala, odnosno ispostava, na osnovu podnetog zahteva za izdavanje zdravstvene kartice.


Ispostave RFZO neće biti u mogućnosti da rade prijave, promene i odjave na obavezno socijalno osiguranje do 9. januara ujutru, jer je Centralni registar obavestio RFZO da zbog rada na informacionom sistemu, to neće biti moguće. Podnošenje zahteva za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom, overa zdravstvenih kartica, uručivanje zdravstvenih kartica, izdavanje potvrda PZK, kao i podnošenje zahteva za overu pomagala, isplatu naknada zarade, isplatu putnih troškova i drugo, odvijaće se bez prekida, navode u RFZO.

izvor: novosti.rs