16.01.2017.

Saradnja UNS i Univerziteta prirodnih nauka i tehnologije u Krakovu


Delagacija Univerziteta prirodnih nauka i tehnologije u Krakovu (AGH University of Science and Technology) boravila je u zvaničnoj poseti Univerzitetu u Novom Sadu
u okviru koje je potpisan i Memorandum o razumevanju između ove dve visokoškolske ustanove.

Univerzitet prirodnih nauka i tehnologije u Krakovu je najbolji i najmoderniji univerzitet u Poljskoj, u toj oblasti. Rangiran je među najboljim institucijama visokog obrazovanja, navodi se u saopštenju.

U svom sastavu ima 16 fakulteta, a ukupno ga pohađa 33.455 studenata i studentkinja.

Nakon razgovora sa rektorom i prorektorima Univerziteta u Novom Sadu, delegacija se sastala i sa dekanom Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu. Tom prilikom vođeni su razgovori o saradnji u okviru realizacije studijskih programa u oblasti eksploatacije i prerade nafte, u kojoj je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin" akreditovan.

Delegacija je takođe posetila Tehnološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Fakultet tehničkih nauka, gde su se sastali sa dekanima i prodekanima ovih fakulteta.

U pripremi je potpisivanje sličnog dokumenta i sa Jagelonskim univerzitetom u Krakovu (Jagiellonian University), saopštio je UNS.

izvor: rtv.rs, foto: instagram.com/nsinfo