29.01.2017.

Potiskivač održava ledohod kod Novog Sada


Mađarski ledolomac broj XI prolazi celu deonicu koridora, od Borova Sela do mosta Bogojevo, a nakon toga u skladu sa mogućnostima širi koridor i sitniti led

Potiskivač „Sloga“ i dalje je angažovan na održavanju ledohoda na sektoru Grada Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata.

Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostaje na snazi na 104,7 kilometara na Dunavu, dok se redovne mere odbrane sprovode na 628,67 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi i banatskim vodotocima.