25.01.2017.

Ledostaj od Slankamena do Beograda


Na delu Dunava, od Slankamena do Pupinovog mosta, formiran je ledostaj

Dva mađarska ledolomca, „Sečenji“ i „Jegtoro VII“, pokušavaju da prođu kroz ledenu barijeru uzvodno od Beograda.

U daljskoj krivini formiran je koridor širine od 80 do 120 metara, za prolaz ledenih santi sa uzvodnog dela. Mađarski ledolomac „Jegtoro XI“, u zoni od zajedničkog interesa nastavlja sa aktivnostima na održavanju koridora i ima zadatak da jednom dnevno prođe celu deonicu koridora, od Borova Sela do mosta Bogojevo, a nakon toga da radi na sitnjenju leda i čišćenju koridora sa nizvodne strane. Od daljske krivine do Slankamena pokrivenost ledom iznosi između 40 i 60 procenata. Potiskivač „Sloga“ i dalje je angažovan na održavanju ledohoda na sektoru Grada Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata.

Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostaje na snazi na 104,7 kilometara na Dunavu. Mere redovne odbrane od zagušenja ledom sprovode se na 628,67 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi i banatskim vodotocima.