31.01.2017.

Ledostaj od Beograda do Novog Sada ne pravi veće probleme


Kroz formirani ledostaj od Beograda pa do nadomak Novog Sada mađarski ledolomci „Sečenji“ i „Sedmica“ trebalo bi u narednim danima da naprave koridor širok oko 50 metara

Ledostaj trenutno ne pravi veće probleme, voda ispod leda nesmetano teče, a vodostaji su u stagnaciji ili blagom opadanju. Ledostaj  između novosadskih mostova potiskivač „Sloga“ propušta nizvodno sve dok se ne popuni nezalećeni deo nizvodno od Žeželjevog mosta u Novom Sadu.

Kako je ukinuta redovna odbrana od zagušenja ledom na celom toku reke Save, danas se ona sprovodi na  554 kilometra Dunava, Tise i banatskih vodotoka, dok je vanredna odbrana i dalje na snazi na 89 kilometara Dunava.