18.01.2017.

Ledolomci sporo napreduju zbog gomilanja leda


Ledolomci iz Madjarske krenuli su ka krivini kod Dalja na Dunavu, u Vojvodini, a njihov plovidbu im usporava ledena barijera dugačka 15 kilometara
saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine.

Ledolomci su pre dolaska do barijere, razbili dva manja ledena "čepa".

"Njihov rad je usporen velikom količinom leda, pa je neizvesno koliko će im trebati vremena da dodju do Vukovara, gde bi trebalo da budu usidreni", a usporeni su i time što rade nizvodno, dok pravila struke nalažu da rade uzvodno, piše u saopštenju.

Po navodima Voda Vojvodine, ledolomci uglavnom uvek rade u paru, postepeno lomeći led, da se ne bi gomilao nizvodno.

Istovremeno, potiskivač "Sloga" radi izmedju novosadskih mostova, da bi proširio koridor kojim će led proći kada ga ledolomci razbiju uzvodno.

Redovna odbrana od zagušenja ledom i dalje se sprovodi na 708 kilometara Save, Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava.

Debljina leda je od pet do 20 centimetara, a na svim vodotocima dežurni timovi danonoćno prate stanje, piše u saopštenju.