05.01.2017.

Istorija NS: Centralni trg 1905. godine


Razglednica je poslata 1905. godine, a fotografija je napravljena nedugo pre toga, jer je 1904. završena izgradnja Finansijske palate, zgrade koju vidimo na ćošku

Zgrada desno (danas Gvozdeni čovek) je renovirana 1908, kada je dobila današnju formu i oklop viteza na fasadi.

Ljudi u prvom planu su očigledno dodati naknadno, a istaknut je i natpis na Finansijskoj palati.

izvor: Stare fotografije Novog Sada