11.01.2017.

Investicije usmerene na Najlon pijacu


Javno komunalno preduzeće “Tržnica” je u 2016. godini poslovalo sa pozitivnim rezultatom
Cene usluga nisu povećavane, ali je ostvarena značajna dobit, tako da preduzeće ima velike planove za ovu godinu. Investicione aktivnosti preduzeća će biti usmerene na Najlon pijacu, kao i pijace na teritoriji grada Novog Sada.

Iz budžeta Grada za JKP ”Tržnicu” je izdvojeno 30 miliona dinara za kapitalne subvencije, kojima će se finansirati održavanje objekata na Najlon pijaci u iznosu od 16,3 miliona dinara i ulaganje u pijace na teritoriji grada Novog Sada i to za nabavku i montažu rashladnih vitrina za obavljanje, nabavku hardvera i softvera za elektronsku naplatu pijačarine za sve pijace i za nabavku mašina za obavljanje osnovne delatnosti u ukupnom iznosu od 13,7 miliona dinara.

- Kao javnom komunalnom preduzeću, nama je najbitniji opšti interes i zadovoljstvo građana Novog Sada, budući da im nismo na teretu već svakako deo dobiti vraćamo Gradu - istakla je PR preduzeća Ana Pataki. - Radimo u skladu sa ovlašćenjima koja su nam poverena od Grada, kada je upravljanje pijaca u pitanju, sa ciljem pružanja najbolje usluge zakupcima.

U cilju približavanja građanima JKP “Tržnica” je lane, ali i u prethodnim godinama organizovala i inicirala nekoliko bitnih manifestacija kao što su Noć muzeja - „Urbanluk” i „Dani leskovačkog roštilja”.Od kapitalnih investicija, u skladu sa Programom poslovanja, smo realizovali deo koji se odnosi na unapređenje rada i usluga zakupcima. Uloženo je u sistem naplate, održavanje higijene na pijacama, tehničko opremanje objekata koji su povereni na upravljanje „ Tržnici”, a planira se nabavka sredstava za obavljanje osnovne delatnosti, kao i investiciono održavanje.

Javno komunalno preduzeće “Tržnica” Novi Sad će sopstvenim sredstvima finansirati investiciono održavanje u iznosu od 63,15 miliona dinara, kao i redovno održavanje u iznosu oko 71, 1 dinara. U 2017. godini za nabavku dobara za obavljanje delatnosti planirana su sredstva u iznosu od 68, 7 miliona dinara, za usluge planirano je 72,2 miliona dinara i za radove za obavljanje delatnosti planirana su sredstva u iznosu od 23,2 miliona dinara.

izvor: dnevnik.rs, foto: instagram.com/nsinfo