25.01.2017.

Blokovsko parkiranje - Novi sistem za stanare


Stanari kvarta koji je u sistemu naplate imaju prioritet na listi korisnika i pravo na povlašćenu parking-kartu, a od ove godine, „Parking-servis” je uveo novine
u načinu izdavanja tih karata,kao i karata za preduzetnike i pravna lica. Stanarska karta sada omogućava parkiranje u čitavom bloku u kojem korisnik ima prebivalište, za razliku od nekadašnjeg sistema u kojem je korisnik bio nešto više ograničen brojem parking-mesta, odnosno ulica u kojima važi stanarska karta. Blokovsko parkiranje daje mogućnost da stanari slobodno parking-mesto potraže u mnogo širem rejonu nego što je to do sada bio slučaj, te ga na taj način lakše pronađu.

Snažna urbanizacija, kao i činjenica da su zbog niskih cena polovnih automobila oni postali dostupni većem broju građana, njihovo masovno korišćenje, kako kretanje, tako i mirovanje, stvaraju probleme u vezi s parkiranjem. Politika parkiranja bi morala biti u funkciji saobraćajne politike grada.

– Osnovni cilj preduzeća je osigurati visok nivo mobilnosti i dostupnosti parking-mesta, uz racionalno korišćenje raspoložive infrastrukture, što uz navedene probleme predstavlja izazov – rekao je za Dnevnik direktor JKP „Parking-servis” Stevan Lugonja. – Sve češće i masovnije korišćenje automobila postaje ograničavajući faktor prosperiteta i razvoja grada pa je stoga nužno svesti korišćenje vozila na podnošljivu meru.

Neophodno je upravljanje parkiranjem, kroz ograničenje njegovog vremena, naplatu i cenu. Uvođenje uličnih parkinga u zonu naplate ima brojne prednosti, poput smanjenja vremena traženja slobodnog parking-mesta, uštede se sati nepotrebne gradske vožnje, što utiče na smanjenje potrošnje goriva pa i nivoa zagađenosti i buke. S druge strane, parking-mesta su dostupnija većem broju korisnika, rešava se i problem parkiranja stanara u datom području, dok se u skladu sa standardom obezbeđuju i parking-mesta za osobe s invaliditetom.

Često je razlog polemike i zahteva objašnjenje status podstanara, odnosno korisnika stanova u zoni naplate. Podstanari takođe imaju pravo na mesečnu kartu za parkiranje po beneficiranoj ceni, a uslov za kupovinu stanarske karte je da korisnik u ličnoj karti ima prijavljeno prebivalište u ulici u kojoj se obavlja naplata, kao i vozilo u ličnoj svojini. Problem imaju oni podstanari čiji stanodavci ne poštuju zakon i ne žele da ih prijave, iako su obavezi da to učine.

Što se tiče službenih vozila, preduzetnici i pravna lica koji koriste poslovni prostor u ulici u kojoj se obavlja naplata imaju pravo na povlašćenu parking-kartu takođe po blokovskom sistemu. Povlašćeni status se ogleda i u veoma niskoj ceni parking-karte od 130 dinara mesečno, koja se nije menjala od 2012. godine i ubedljivo je najniža u Republici Srbiji, prenosi Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, foto: instagram.com/nsinfo