22.01.2017.

1,42 milijarde dinara za kapitalne projekte u Vojvodini


Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je sedam javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji Vojvodine
u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog i osnovnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, sporta i kulture, za koje je obezbeđeno ukupno 1,42 milijarde dinara.

Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 3. februara 2017. do 16 sati.

Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Pokrajinske vlade.