22.12.2016.

Stiže roditeljski dodatak - Ukida se povraćaj PDV-a na bebi opremu


Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost ukida se pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
jer će to pitanje biti regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji priprema Vlada Srbije.

Zakonom o finanijskoj podršci porodici sa decom, kao socijalna mera, trebalo bi da bude uređena jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe. To znači da će, kada taj zakon stupi na snagu, biti ukinuta refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, a procenjuje se da će to biti u prvoj polovini naredne godine, odnosno 1. aprila 2017.

Razlog za ukidanje refundacije PDV-a za kupovinu hrane i bebi opreme predlagači izmena nalaze i u usklađivanju mera socijalne i poreske politike sa evropskom praksom. Drugim rečima, ističe se da institut refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe nije u skladu sa propisima EU i da se to pitanje mora rešiti kroz socijalne mere koje će regulisati drugi zakon iz domena socijalne politike.

Da će doći do ukidanja povraćaja PDV-a na bebi opremu bilo je jasno iz srpskog pisma o namerama MMF-u , u kojem je, između ostalog navedeno, da će se “da bi se smanjio teret poreske administracije kroz amandmane, efektivne od 1. januara 2017.godine, eliminisati povraćaj poreza na dodatnu vrednost za dečiju hranu i opremu i zameniće se postojećim roditeljskim dodatkom”. Kako se usvajanje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom očekuje 1. aprila naredne godine, do tada će još biti moguća refundacija PDV za bebi opremu. Inače, do sada je pravo na povraćaj PDV-a po ovom osnovu moglo da se ostvari do ukupnog iznosa od 73.847 dinara za bebu starosti do dve godine.

U isto vreme roditeljski dodatak se trenutno u Srbiji isplaćuje za ukupno 60.476 dece. Za prvorođeno dete on iznosi 38.008 dinara, dok se za drugo, treće i četvrto rođeno dete isplaćuju mesečni iznos u 24 rate. Za drugo dete ovaj dodatak je 6.192 dinara, za treće 11.146, a za četvrto 14.861 dinar.

izvor: Dnevnik, agencije, foto: nenetus/freedigitalphotos.net