19.12.2016.

Obnova, rušenje, gradnja u Kineskoj četvrti - Izgradnja novih objekata visine do dva sprata


Nacrt plana detaljne regulacije prostora Kineske četvrti sa Češkim magacinom je na javnom uvidu tokom decembra

Ta gradska četvrt bila je svojevrsni adut u dve uspešne gradske kanidature za evropske prestonice kulture i mladih, a kako kaže arhitekta dr Darko Polić iz Zavoda za urbanizam, upravo je odluka da Youth Creative Polis – Omladinski kreativni grad – bude smešten u Kineskoj četvrti jedan od razloga za njeno spasavanje i uređenje.

Polić navodi da je Plan detaljne regulacije Kineske četvrti sa Češkim magacinom dokument koji, u skladu sa zakonskim odredbama, određuje okvirnu namenu prostora, način izgradnje i obnove objekata i prostora, rešavanje snabdevanja dostupnom infrastrukturom, uz sve neophodne uslove nadležnih javnih komunalnih preduzeća, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Zavoda za zaštitu prirode i drugih institucija čije delatnosti imaju veze s predmetnim prostorom.

– Planom se prvi put postojeći objekti prepoznaju kao potencijal za razvoj te lokacije – objašnjava Polić. – Plan je tako definisao da namena objekata i prostora Kineske četvrti bude u domenu kulture, kreativnih i kulturnih industrija, društvenog i omladinskog aktivizma. Takođe su definisane smernice za obnovu objekata, koje moraju da obezbede vezu s industrijskim nasleđem kojem pripada Kineska četvrt.

Predviđeno je da Četvrt, koja je sad bez potpune i kvalitetne infrastrukture, dobije nove priključke i da tako budu rešeni problemi sa strujom, telekomunikacijama, vodom, kanalizacijom i grejanjem.

– Planira se i uređenje javnih i zelenih prostora. Izgradnja novih objekata visine do dva sprata planira se prema nasipu, na mestu skladišta koja su u lošem stanju. Postoji mogućnost popravki ili zamena i drugih objekata koji su planirani, ako veštak proceni da je to neophodno. Novi objekti mogu podsećati na industrijsku arhitekturu, ali mogu biti i savremene. Svi objekti moraju da budu energetski efikasniji nego sada, a mogući su ekološki načini snabdevanja energijom, zeleni krovovi i slično – kaže Polić za Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, foto: novisad.rs