29.12.2016.

"Informatika" pomera rok za plaćanje računa - na 28. u mesecu


"Informatika" će rok za plaćanje računa od januara 2017. pomeriti sa 20. na 28. u mesecu

"Kako bi smo izašli u susret penzionerima kao najstarijim, najugroženijim, našim najredovnijim platišama, i naravno svima onima koji zarade primaju do 25. u mesecu, rok za plaćanje računa za komunalno stambene usluge, pomeramo sa dosadašnjeg  20. u mesecu, na 28. u mesecu", saopštila je "Informatika".

Ovo će se računati od računa za janura 2017, koji dospeva u februaru 2017. godine.