11.12.2016.

Građani šireg centra Novog Sada - odvojili više od 180 tona korisnog otpada


Građani šireg centra Novog Sada, čija su domaćinstva uključena u projekat primarne separacije
tokom novembra su odvojili više od 180 tona korisnog otpada koji je odvežen na Gradsku deponiju na dalju separaciju i reciklažu, saopštavaju iz „Čistoće“.

Količina PET ambalaže, kartona i papira, aluminijumskog otpada, plastike i stakla koja se u domaćinstvima odvaja i odlaže u podzemne kontejnere obeležene plavim nalepnicama za „ambalažni otpad“ iz dana u dan se povećava, što jasno pokazuje da su sugrađani odlično prihvatili projekat, navodi se u saopštenju.

Osim što je na taj način drastično povećana količina reciklabilnog otpada, njegova iskoristivost je već u prvih mesec dana od početka projekta duplirana jer je kvalitet materijala koji se dostavljaju na Gradsku deponiju takođe povećan.

Projekat je podržao i Grad Novi Sad.