16.11.2016.

ZIG i Poslovni prostor postaju gradske uprave


Na sednici Skupštine grada, zakazanoj za petak, glavna tema dnevnog reda biće restrukturiranje javnih preduzeća
Zavod za izgradnju grada i Poslovni prostor u gradsku upravu za građevinsko zemljište i investicije i gradsku upravu za imovinu i imovinskopravne poslove. Kroz četiri tačke dnevnog reda odbornici će se izjasniti o nameri Gradskog veća da, zbog izmena Zakona o budžetskom sistemu, dva javna preduzeća koja su sada indirekti korisnici gradskog budžeta, likvidira, a njihove nadležnosti poveri novoosnovanim gradskim upravama. Naime, izmenama pomenutog zakona isključena je mogućnost da lokalna javna preduzeća budu indirektni budžetski korisnici.

Zakonski rok za likvidaciju preduzeća je 1. decembar, do 30. novembra trebalo bi da u gradsku kasu vrate sav neutrošen novac, a postupak likvidacije od 90 dana vodiće likvidacioni upravnik.

U trećoj tački dnevnog reda predviđena je izmena Odluke o gradskim upravama, kojima se osnivaju gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije i za imovinu i imovinskopravne odnose. Pošto potonja uprava preuzima brigu o stambenim poslovima, taj segment se briše iz delokruga aktuelne Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove, koja se menja u Gradsku upravu za urbanizam i građevinske poslove.

Četvrta tačka dnevnog reda bavi se preraspodelom zaposlenih u Zavodu za izgradnju grada i Poslovnom prostoru u gradske uprave. Gradska uprava za građevinsko zemljište tako će brojati 196 zaposlenih, a ona za imovinu 51, dok će ukupni broj zaposlenih u Gradskoj upravi ostati na zakonski predviđenom makismumu od 8.380 ljudi.

Odbornici će u petak glasati i o predlogu da Park instituta u Sremskoj Kamenici postane spomenik prirode, kao i o nekoliko urbanističkih planova. Na sednici će se raspravljati i o izveštaju o izvršenju gradskog budžeta do 30. septembra, izveštaju o poslovanju SPC „Vojvodina“ za prvih šest meseci ove godine, kao i o izmenama programa poslovanja JKP „Stan“ i Doma zdravlja „Novi Sad“. Ostatak dnevnog reda, od za sada 30 tačaka, posvećen je usklađivanjima statuta gradskih preduzeća i kadrovskim rešenjima.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: instagram.com/nsinfo

ES!NFO esrbija.info