24.11.2016.

Zelenilo za Telep i Adice


Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ ovih dana privodi kraju dva projekta ozelenjavanja i uređenja zelenih površina koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine

U ulici Polgar Andraša na Telepu posađeno je 83 sadnice lišćara, među kojima su najzastupljeniji grab, jasen i japanska trešnja. Za sadnju drvorednih sadnica u okviru parkinga planirana je postavka 40 komada elemenata metalne zaštite. U istoj ulici posađeno je i 2275 komada ukrasnog šiblja.

Na Adicama je uređena  površina oivičena Šumskom, Slavonskom, Žičkom i ulicom Desanke Maksimović. U okviru pripremnih radova orezano je postojeće drveće i iskrčena samonikla vegetacija na površini od 4227 m2. Posle toga posađen je 181 komad lišćara i četinara. Najviše je posađeno javora, kestena, koprivića, crvenolisne šljive, hrasta i močvarnog čempresa. Oko svakog stabla biće posut malč u sloju od 10 centimetara, kako bi se očuvala vlažnost zemljišta i sprečio rast korova.