18.11.2016.

Ove poslove deca neće smeti da rade - čak ni kao pomoć roditeljima


Roditelji će morati da budu obazriviji pre nego što angažuju decu na određenim poslovima, jer država sada propisuje uslove u kojima deca ne smeju da rade

Svakodnevni i višečasovni rad na njivi, čak i kao pomoć roditeljima, rad na građevini, u rudniku, gde ima dima… samo su deo predložene liste opasnih poslova za decu, koja će biti data Vladi Srbije na usvajanje.

Prema pisanju Blica, tehnička radna grupa Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu je, uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada, pripremila Listu opasnih poslova za decu mlađu od 18 godina, koja je još u formi nacrta, a kada bude usvojena deca će konačno imati zaštitu od angažovanja na opasnim poslovima. Koordinatorka projekta Međunarodne organizacije rada (MOR) Milica Đorđević navodi da je važno napraviti razliku između poslova koji razvijaju samopouzdanje i veštine, od onih poslova koji se obavljaju u nezdravim okolnostima.

"Rad u takvim uslovima može rezultirati povredom, bolešću ili smrću. Srbija prvi put dobija takvu listu. Do sada smo imali određene kategorije u zakonima i vodilo se računa o posebnim okolnostima, ograničavan je broj sati i spominjao se rad noću i na visini, ali nijedan naš propis nije pokazivao konkretne poslove", kaže Đorđević. Kako dodaje, usled siromaštva i nedostatka znanja o rizicima koje određeni poslovi nanose deci, granicu između poželjnog angažovanja i angažovanja dece u opasnim poslovima je nekad teško odrediti, posebno u poljoprivredi i ruralnim sredinama.

Međutim, kroz podršku i edukaciju roditelja takva zloupotreba može biti sprečena, dok je za poslodavce neophodno primeniti jasne sankcije.

"Svako radno angažovanje koje škodi detetu i sprečava ga da ide u školu je zloupotreba. Dete može da pomaže roditeljima, ali shodno svom uzrastu. Ako jednom nedeljno ne ide u školu da bi radilo na poslovima koji nisu u skladu sa uzrastom to se tretira kao zloupotreba dečjeg rada. A ako je angažovano na poslovima sa liste, onda se to tretira kao najgori oblik dečjeg rada", kaže Đorđević.

Primer opasnog posla koji bi trebalo da se spreči, kako navodi, jeste neprirodan položaj, gde na primer dete satima vadi repu, a pritom je pogrbljeno. Ona još dodaje da sve zemlje koje su potpisale Konvenciju 182. MOR obavezale su se da će na nacionalnom nivou da dogovore listu opasnih poslova.

Najranjivija "deca ulice"

Izrabljivačkim poslovima su najizloženija deca kojoj je ulica postala dom i izvor prihoda. Roditelji ih ne štite i često ih i teraju da prose, peru vetrobrane i skupljaju sekundarne sirovine. Samo u Beogradu je tokom 2015. godine evidentirano 90 slučajeva dece koja se na ulicama zateknu u najranije uzrastu, bez ikakvog nadzora.

Vrlo često postoji sumnja da mogu biti žrtve trgovine ljudima. Često se u rukama žena koje prose na ulici viđaju i bebe i to po najhladnijem ili pretoplom vremenu.

"Iako ne rade aktivno to jeste zloupotreba dečjeg rada", napominje Milica Đorđević.

Šta se nalazi na listi opasnih poslova

Nacrt Liste opasnih poslova za decu navodi delatnosti i opise uslova koji su štetni za decu do 18 godina. Opasni  poslovi uključuje tri kategorije: angažovanje u okviru određenih delatnosti, izloženost fizičkim uslovima ili hemijskim supstancama i opasnim okolnostima. Detaljno su dati opisi uslova koji su opasni za decu, kao i napomena da li je dozvoljeno u okviru školovanja.

Neki od zabranjenih uslova rada:
previše hladno ili toplo
dečaci mlađi od 15 godina ne smeju da podižu više od 10 kilograma, a devojčice 8, stariji od 15 dečaci 15 kilograma, devojčice 10.
povišeni atmosferski pritisak (kesoni, ronjenje)
ukoliko se puši u ugostiteljskim objektima i posebnim uslovima smeštaja
rad ispod zemlje i rudncima
rad na visina ili dubini – građevina
rad noću
prekovremeni rad
do 35 sati nedeljno, ukoliko ne utiče na školu
korišćenje oštrih predmeta
neprirodni položaji tela
rad na raskrsnicama
služenje alkohola
rad sa divljim životinjama

izvor: blic.rs, agencije, foto: ilustracija