27.11.2016.

Karlovačka gimnazija postala eko-škola


Karlovačka gimnazija ponela je titulu eko-škole u okviru istoimenog međunarodnog programa, ustanovljenog 1981. godine u Kopenhagenu

Najstarija srpska gimnazija druga je školska ustanova u Sremskim Karlovcima koja je dobila taj status. Prošle godine to je postala i Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije (MPK). Profesorka biologije u Karlovačkoj gimnaziji Lucija Pena kaže da su đaci sami pokazali inicijativu da se bave temama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine pa su tako, u saradnji s MPK-om, počeli da prikupljaju i recikliraju otpad, učestvuju u raznim radionicama, što je posle godinu dana rezultiralo dobijanjem Zelene zastave i statusa eko-škole u tom međunarodnom programu.

– Imali smo privilegiju da dobijemo Zelenu zastavu i to priznanje nas obavezuje da nastavimo da čuvamo i unapređujemo životnu sredinu – kaže profesorka Lucija Pena. – Cilj nam je edukacije učenika u školi, ali isto tako i profesora, koji treba na svojim časovima da obrade određene teme iz ekologije da bi se proširila svest o tome. Naši đaci se veoma odgovorno odnose prema životnoj sredini, što dokazuje i ova nagrada. To je njihov izbor, njihova želja i interes da se bave ekološkim temama. Najveće zasluge za Zelenu zastavu pripadaju upravo njima, đacima koji su se angažovali dodatno kada je ekologija u školi u pitanju i zovu se eko-patrola. Oni kontrolišu i brinu da se otpad pravilno odlaže u korpe i da se one redovno prazne, pozivaju ustanove koji ih odnose, daju ideje za projekte... Nije im teško vikendom da dolaze na radionice i ostaju posle časova.

Profesorka Pena kaže da su učenici već odabrali teme kojima će se baviti u narednom periodu, a to su otpad i biodiverzitet, i krenuli da pripremaju materijal od kojeg će na proleće nastati elektronski herbarijum i insektarijum.

Po rečima predstavnika Pokreta gorana Vojvodine, s kojim Karlovačka gimnazija sarađuje na polju ekologije, Vladimira Budalića, tokom realizacije projekta eko-škola došlo se do zaključka da lokalne zajednice nose ključnu ulogu u razvoju takvih programa pa se Pokret gorana Vojvodine ukuljučio u to, nastojeći da ga zajedničkim radom s Karlovačkom gimnazijom unapredi.

– To je veoma značajno jer se tu spajaju formalno i neformalno učenje, što je rezultiralo ovim priznanjem – kaže Vladimir Budalić. – Planiramo da podržimo školu MPK, koja je nosilac Zelene zastave od prošle godine, i uključimo u program i osnovnu školu.

U taj program, čiji simbol su Zelene zastave, uključeno je oko 12 miliona dece i mladih iz 59 zemalja.

izvor: dnevnik.rs, foto: novisad.rs