10.11.2016.

Javna rasprava o školskim uniformama


Ministarstvo prosvete prosledilo je školskim upravama upitnike za roditelje kako bi se izjasnili o tome da li su za, ili protiv nošenja školskih uniformi u osnovnim školama

Javna rasprava je u toku,a nakon toga, sledi izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i Zakona o osnovnoj školi.