14.11.2016.

300 miliona evra za nova radna mesta


Vlada Srbije usvojila je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja u 2017. godini, prema kojem će za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja
kao i mera profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, za narednu godinu biti potrebno obezbediti najmanje 2.800.000.000 dinara iz budžeta Srbije i 550.000.000 dinara iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Dodatna sredstva moguće je obezbediti iz budžeta Autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

U dokumentu se navodi da je ukupan broj zaposlenih starih od 15 do 64 godine u 2015. bio oko 2.470.754, što je u odnosu na 2014.godinu povećanje za oko 25.000 zaposlenih. No, u prvom kvartalu ove godine zabeležen je pad broja zaposlenih za oko 22.000. U tom delu izveštaja Nacionalna službe za zapošljavanje skreće pažnju da je na početku godine došlo do smanjenja broja stanovništva radnog uzrasta, uz povećanje aktivnog stanovništva. Ukupan broj nezaposlenih u prošloj godini iznosio je 550.905, što jeste manje za oko 56.500 u odnosu na godinu dana ranije, ali je u prvom kvatalu ove godine broj nezaposleih veći za 51.000 nego na kraju prošle godine. Stopa zaposlenosti na početku godine bila je 52,1 odsto, a stopa nezaposlenih 19,7 odsto.

Visina subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih u 2017.godini određena je prema stopi razvijenosti opština, pa će tako za četvrtu grupu razvijenosti, a to su opštine koje imaju 60 odsto republičkog proseka, i za devastirana područja subvencije za zapošljavanje iznositi 250.000 dinara po korisniku. Za treću grupu razvijenosti, u rasponu od 60 do 80 odsto republičkog proseka, subvencije su 200.000 dinara, a za drugu, u rasponu od 80 do 100 odsto republičkog proseka, one će iznositi 150.000 dinara po korisniku.

U Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja u narednoj godini priprema se i paket usluga za viškove zaposlenih . Naime, NSZ očekuje veći priliv na evidenciju nezaposlenih onih koji će zbog završetka procesa restruktuiranja, kao i zbog racionalizacije javnog sektora, ostatiti bez posla. Radi prevencije nezaposlenosti, pre nego što se potencijalni viškovi zaposlenih prijave na evidenciju nezaposlenih, biće organizovani sastanci sa rukovodstvom preduzeća, koja se suočavaju sa viškom zaposlenih i sindikatima, izjašnjavanje zaposlenih o merama za koje su zainteresovani putem popunjavanja upitnika, organizovanjem savetovanja za zapošljavanje kroz vođenje individualnih razgovora sa zaposlenima. Nakon prijave viškova na evidenciju nezaposlenih NSZ će ih prioritetno uključivati u programe i mere aktivne politike zapošljavanja.

Paket za nezaposlene bez kvalifikacija

Poseban paket naredne godine priprema se za lica bez kvalifikacija, niskokvalifikovane i dugoročno nezaposlene. Oni će imati prioritet prilikom uključivanja u mere aktivne politike zapošljavanja tako što će biti uključeni u aktivno traženje posla, dodatne programe obrazovanja i obuke, javne radove, program sticanja praktičnih znanja...

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: nenetus/freedigitalphotos.net