08.10.2016.

Velike gužve za zdravstvene knjižice - za predaju potvrede i pet sati


Samo na predaju potvrede o uplati obaveznih 400 dinara za izradu nove, čeka se po četiri - pet sati

Širom Srbije u filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na šalterima za zamenu starih papirnih, novim plastičnim - elektronskim zdravstvenim knjižicama, velike su gužve. Stvaraju se u posebno u većim gradovima. Upravo ovih dana i iskustva Novosađana govore da se samo na predaju potvrede o uplati obaveznih 400 dinara za izradu nove, čeka po četiri - pet sati. Oni koji to urade sada, knjižicui će moći da podignu za oko dva meseca. Svi koji to uspeju do kraja godine, ispštovaće rok za zamenu starih knjižica, novim. Do sada to je uradilo oko dva miliona građana Srbije, a krajem septembra je preostalo da to uradi još samo, njih, oko pet miliona. Brojka je to koja govori da će velika većina osiguranika i u Novu godinu ući sa starim knjižicama, a konkretnog rešenja za nastali porblem još nema.

Dakle, elektronske zdravstvene knjižice trenutno ima samo trećina od oko sedam miliona osiguranika, rok za zamenu starih ističe 31. decembra, a Ministarstvo zdravlja još ne odgovara na pitanje hoće li rok biti produžen. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ipak kažu da niko neće ostati bez zdravstvene usluge i posle 1. januara, odnosno da će stare zdravstvene knjižice važiti do datuma do kog su overene.

Podsećamo, RFZO se obratio Ministarstvu zdravlja još u novembru 2015. godine sa ciljem da zakonom propisani rok za zamenu bude produžen. Iako je u odgovoru Ministarstva zdravlja iz novembra 2015. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje informisan da će rok za zamenu isprava zdravstvenog osiguranja biti produžen do 31. decembra 2017. godine, ta odluka još uvek nije doneta. Prema navidima medija, da bi rok za zamenu knjižica bio produžen, Ministarstvo zdravlja moraće da izmeni Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Ako se deo nastale situacije može pripisati neažurnosti samih građana, koji uglavnom čekaju da sve obave u poslednji čas, ostaje otvoreno pitanje zašto ceo proces zamene nije bio efikasnije objavljen, od boljeg informiasanja i pripreme građana do same realizacije.

Inače, odluka o zameni knjižica (kartica zdravstvenog osiguranja KZO) doneta je na sednici Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 29. decembra 2009. godine. RFZO je nakon toga zaključio ugovor o izradi isprava zdravstvenog osiguranja sa Narodnom bankom Srbije – Zavodom za izradu novčanica, sa očekivanim rokom završetka do 30. juna 2012. godine. Prvobitni rok za zamenu bio je 9. avgust 2014. godine. Zamena postojećih “kartonskih“ isprava zdravstvenog osiguranja novim KZO započeta je prvo u filijali Valjevo, gde je ukupno zamenjeno svega oko dve hiljade kartica. Međutim, kako je zbog negativne kampanje tokom 2013. godine i slabog odziva osiguranika, projekat zamene je zastao. Kasnije, Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju rok za zamenu je produžen do 31. decembra 2016. godine.


Besplatno za određene kategorije

Troškovi izrade KZO iznose 400 dinara, a plaća ih osiguranik ili poslodavac kao obveznik plaćanja doprinosa. Izrađene i personalizovane zdravstvene kartice (knjižice) pored socijalno ugroženih kategorija stanovništva i novorođenčadi, doniraju se i za decu sa posebnim potrebama i žrtve nasilja u porodici.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija, youtube.com