16.10.2016.

Umesto korova - Nova zelena površina na Novom naselju


Površina u Šarengradu do sada je tretirana kao korovska, a od 2017. ulazi u Program redovnog održavanja

U ulici Mileve Marić na Novom naselju radnici Gradskog zelenila rade na pretvaranju zapuštene korovske površine u uređenu zelenu oazu.

Na površini od 876 m2 iskrčena je samonikla vegetacija i uklonjena velika količina smeća. Orezano je 11 stabala lišćara. U okviru zemljanih radova biće nasut humus u sloju od 15 do 25 centimetara. Posle toga sledi sadnja 142 stabla lišćara i četinara, ukrasnog šiblja i podizanje travnjaka na površini od 1425 m2.

Pomenuta površina u ulici Mileve Marić do sada je tretirana kao korovska, a od 2017. ulazi u Program redovnog održavanja „Gradskog zelenila“. I ovaj projekat finansiran je sredstvima Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.