22.10.2016.

Spomenik se zbog solitera premešta ispred banke


Odluka da nova lokacija nadgrobnog spomenika porodice Čenazi bude na zelenoj površini ispred nekadašnje zgrade Interservisa doneta je jednoglasno

Restauriran i konzerviran nadgrobni spomenik porodice Čenazi, poslednje nepokretno kulturno dobro koje svedoči o postojanju jermenske zajednice u Novom Sadu, biće montiran na zelenom travnatom ostrvu ispred banke Inteza na Bulevaru Mihajla Pupina, saznaje Dnevnik.

Na tom mestu spomenik će biti vidljiv sa svih strana i na javnoj površini, što predviđaju propisi, a pre no što bude postavljen, taj prostor biće parterno uređen i osvetljen. Na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, u njegovoj blizini biće i trojezična info-tabla na kojoj će na srpskom, engleskom i jermenskom jeziku biti osnovne informacije i spomeniku i Jermenima u Novom Sadu. Zavod je na sebe preuzeo obavezu da izradi predlog izmeštanja spomenika, na koji saglasnost treba da da Republički zavod, a upućen je i predlog ZIG-u da u svoj program rada za iduću godinu uvrsti parterno uređenje i osvetljenje prostora oko spomenika.

U najkraćem, to je rezultat dogovora predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i JP „Urbanizam”, održanog u drugoj polovini septembra da bi se utvrdila nova lokacije za taj spomenik, čija restauracija je početkom tog meseca završena.

– Odluka da nova lokacija nadgrobnog spomenika porodice Čenazi bude na zelenoj površini ispred nekadašnje zgrade Interservisa doneta je jednoglasno – kaže direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada mr Siniša Jokić. – Odlukom o utvrđivanju spomenika kulture propisano je kao mera zaštite da on bude vidljiv i pristupačan, a stav Zavoda bio je da treba da bude u blizini starog mesta, jer je to prostor nekadašnjeg kompleksa Jermenske crkve, koji su, osim hrama, činili i Župna kuća, zgrada crkvene opštine i groblje uz portu crkve.

Po Jokićevim rečima, prilikom odabira mesta, moralo se voditi računa i o instalacionim vodovima, da se ne bi oštetila komunalna infrastruktura pa su u tom smislu predstavnici „Urbanizma”, pozivajući se na sinhroni plan vodova na tom prostoru, predložili pet mogućih lokacija. Sve opcije su razmotrene uvažavajući uslov da se ne ugrozi infrastruktura, tim pre što je predviđeno da nadgrobni spomenik ima i dve kosturnice ispod, u vertikali. Manji sarkofag sadržaće zemne ostatke članova porodice Čenazi, a veći betonski sarkofag ispod njega, kosti predstavnika jermenske zajednice u Novom Sadu koji su tu bili sahranjeni.

– Nadgrobni spomenik se zbog preparcelacije našao na novoformiranoj građevinskoj parceli na kojoj je planiran stambeno-poslovni objekat, a pošto su na delu prostora bila predviđena zaštitna arheološka iskopavanja i pošto je bila potrebna i konzervatorska intervencija na spomeniku jer je bio već u lošem stanju, to spomen-obeležje je tokom marta i aprila ove godine demontirano i prebačeno u konzervatorsku radionicu u Beogradu – kaže Siniša Jokić. – Izvođač odabran u postupku javne nabavke poseduje veoma bogatu referentnu listu izvedenih konzervatorskih radova na spomenicima i posao je obavio po projektu konzervatorsko-restauratorskih radova, na koji je saglasnost dao Zavod, i pod stručnim nadzorom viših stručnih saradnika diplomirane inženjerke aritekture Tatjane Zagoričnik i dipl. inž. građevinarstva Miodraga Mišljenovića.

izvor: dnevnik.rs