18.10.2016.

Radovi na Limanu - Novi travnjak, živa ograda, nova stabala...


Radnici „Gradskog zelenila“ počeli su realizaciju dva nova projekta koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Radi se o uređenju i ozelenjavanju ulice Stevana Milovanova, kao i bloka na Limanu 2 između ulica Narodnog fronta, Boška Buhe, dr Ivana Ribara i Blagoja Parovića.

U ulici Stevana Milovanova u toku je orezivanje 18 stabala i vađenje šest starih panjeva. Potom sledi nasipanje zemlje i na kraju sadnja 15 stabala lišćara i četinara. Biće posađena živa ograda od 2067 sadnica ligustruma u dužini od 230 metara, a biće rekonstruisan i travnjak površine 770 m2.

Na Limanu 2 naši radnici poslednjih nekoliko dana orezuju stotinak stabala na prostoru između zgrada u bloku od ulice Narodnog fronta do Blagoja Parovića, uključujući i poprečne ulice Boška Buhe i dr Ivana Ribara. Zbog bezbednosti građana biće skraćene krošnje nekoliko jablanova. Po završetku vegetacionog perioda taj deo Limana 2 biće bogatiji za 125 novih stabala, među kojima su najzastupljenije vrste javor, kesten, kedar, glog i hrast. Biće posađene i 172 sadnice visokog, kao i 628 sadnica srednje visokog šiblja,  kao i živa ograda u dužini od 165 metara. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija travnjaka na površini od 102 m2.