16.10.2016.

Posebni uslovi za taksi prevoz


Taksi prevoz može da obavlja preduzetnik i pravno lice čija je pretežna delatnost taksi prevoz

Razlog za donošenje Odluke o taksi prevozu putnika jeste donošenje novog Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, kojim su, između ostalog, uređeni uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika.

Predlogom Odluke o kojoj će se izjasniti Skupština grada, predviđeno je da taksi prevoz može da obavlja preduzetnik i pravno lice čija je pretežna delatnost taksi prevoz, koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u registru privrednih subjekata; način polaganja taksi ispita iz oblasti poznavanja propisa i poznavanja grada, način korišćenja stajališta, prava putnika, izgled krovne oznake, a propisana je i sadržina taksi tarife i drugo.

Savet za komunalne delatnosti Skupštine grada raspravljao je i o izmeni programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“. Druga tačka dnevnog reda bila su preostala sredstva u vezi sa potpisivanjem ugovora Grada sa JKP „Vodovod i kanalizacija“. Reč je o sredstvima koja su planirana za investicione aktivnosti, a uzet je kredit od Evropske investicione banke. Grad Novi Sad je isplatio kredit i potpisao ugovor sa ovim javnim komunalnim preduzećem.

ES!NFO esrbija.info